Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

บริษัทในเครือ
About Pic
logo

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)


สำนักงานใหญ่
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2-3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

สำนักงานโรงงาน
9หมู่ 7 ถนนบ้านกลางนา-ยายพลอย ตำบลแม่รำพึง
อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140

Headquarters
(662)238-3063-82
Factory
(66-32)691-403-5, 691-412-5, 691-419-20
Headquarters
(662) 236-8890, 236-8892
Factory
(66-32) 691-416, 691-421
logo

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)


สำนักงานใหญ่
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 4 ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

สำนักงานโรงงาน
160 ม.14 ถ.สุขุมวิทสายเก่า ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

Headquarters
(66)2630-0257-61
Factory
(66)38 832056-60
Headquarters
(66)2630-0267
Factory
(66)38 531635
logo

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)


สำนักงานใหญ่
ชั้น 8 อาคารประภาวิทย์ เลขที่ 28/1 ถนนสุรศักดิ์
สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย

สำนักงานโรงงาน
8หมู่7 ถนนบ้านกลางนา-ยายพลอย ตำบลแม่รำพึง
อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140

Headquarters
(66-2)630-0590-5 (6 คู่สาย)
Factory
(032)548384-9 (6 Lines)
Headquarters
(66-2)236-6995-6
Factory
(032)548392
logo

บริษัท พระประแดงเชฟสตีล จำกัด


สำนักงานใหญ่
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 1 ถ.สุรศักดิ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

สำนักงานโรงงาน
109 หมู่ 2 ซ.กำนันเจิม ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากรด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

Headquarters
+66(2)236 9507 -10
Factory
+66(2)815 3833 - 4
Headquarters
-
Factory
-
logo

บริษัท บี.พี.ไวร์ร็อท จำกัด


สำนักงานใหญ่
28/1, อาคารประภาวิทย์ ชั้น 4, ถนนสุรศักดิ์, แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร, 10500

สำนักงานโรงงาน
159 หมู่ 14 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

Headquarters
+66(2)630 0245 53
Factory
038-832-056-60
Headquarters
+ 66(2)630 0244
Factory
038-531-635
  [1]  2  3  4  5   Next >>